Generalforsamling

Lørdag d. 25 februar 2023 kl. 14

I Aulasalen på Rask Mølle skole

Kommunekontoret i tresserne v.

Jens Nørgaard

Ingeborg Jensen

Henning Rasmussen

Der serveres kaffe og alle er velkomne

Bestyrelsen