I henhold til myndighedernes anbefalinger har vi lukket for besøgende i arkivet indtil videre.

Men telefon og mail fungerer stadigvæk.

Byvandringen er udsat indtil videre

Byvandring i Honum

Torsdag, den 28. maj 2020, kl. 19

Asger Rasmussen og Thorkild Sommer

vil fortælle om Honum

Vi mødes ved transformatorstationen

Medbring kaffe og kage

Lokalhistorisk forening for Hvirring Sogn