Byvandring

Byvandring i Hvirring

Torsdag, den 6. juni kl. 19

Svend Rasmussen, Leif Poulsen og Inger Kristensen vil fortælle

om Kirken, forretninger, huse og gårde i Hvirring

Mødested:

Ved Hvirring Forsamlingshus

Vi slutter med Kaffe i Forsamlingshuset,

som Forsamlingshuset vil være vært ved

Hvirring Sogns Lokalhistoriske Forening

Alle er velkomne