Lokalhistorier

 

Rask Mølles historie

1448: Naulhale Mølle omtales for første gang

1453: Rask Hovedgaard omtales for første gang

1635: Omtales møllen som ”æ Skovmølle”                          

1780: Omtales som Navlhale Mølle

Herefter Rask Mølle

1891: Horsens-Tørring banen indvies den 1.dec. 1891.

Banen blev placeret ved vandmøllen i skoven, da det var for svært at føre

banen op til Boring eller Hvirring. Herremanden på Rask Hovedgård ejede

jorden og havde stor indflydelse den gang

1892: Peter Hansen bygger købmandsforretning på Hovedgaden 17, nu pizzeria

Peter Hansen var en stor iværksætter på dette tidspunkt

Han stod for at opførelse af mange af Rask Mølles markante huse

Peter Hansen har ejet mere end 20 forskellige huse i Rask Mølle

Han prøvede at være meget rig og sluttede med at være meget fattig

1895: Rask Mølle Kro bygges

1904: Dæmning og Møllesø fjernes

1907: Resterne af Rask Vandmølle brænder

1908: Der bygges en andelsmølle på møllegrunden

Vandmøllen lå på Hovedgaden 42 og Møllegården på Hovedgaden 23

Møllegården Hovedgaden 23 udstykkes over nogle år til Rask Mølle By

De sidste rester af Møllegården findes endnu i dag

Efterfølgende blev Rask Mølle en driftig handelsby, der har været erhverv og butikker i 50

ud af 52 husnumre på Hovedgaden frem til 1970`erne

Nogle af de markante håndværkere der har stået for byggeriet af Rask Mølle,

Murermester Elias Nielsen,

Murermester Karl Frederik Wûrts, Tømrermester Chr. Kjær Jensen