Byvandring i Trebjerg

Torsdag d. 18. maj kl. 14 på Kristi Himmelfartsdag inviterer Hvirring sogns lokalhistoriske forening på byvandring.

Vi mødes ved Gunner Hansen, Trebjergvej 6.

Kaffe og kage medbringer vi selv.