Nyheder

Hvirring Sogns lokalhistorisk forening

Afholder generalforsamling

           Ifølge vedtægterne

torsdag, den 20. februar 2020 kl. 19

I aulasalen på Rask Mølle Skole

Efter kaffen vil Karl Christiansen fortælle om

den historiske skat, der ligger i de

mange luftfotografier, vi finder under

”Danmark set fra luften”

Arkivernes dag

Lørdag, den 9. nov.

Kl. 10 – 16

Der er åbent for alle interesserede

i vores lokaler på Rask Mølle Skole

Kom og se film, billeder og historier

fra området

Der er kaffe på kanden

Lokalarkivet

Byvandring i Hvirring

Torsdag, den 6. juni kl. 19

Svend Rasmussen, Leif Poulsen og Inger Kristensen vil fortælle

om Kirken, forretninger, huse og gårde i Hvirring

Mødested:

Ved Hvirring Forsamlingshus

Vi slutter med Kaffe i Forsamlingshuset,

som Forsamlingshuset vil være vært ved

Hvirring Sogns Lokalhistoriske Forening

Alle er velkomne

Hvirring Sogns Lokalhistoriske Forening

Afholder
Generalforsamling
Ifølge vedtægterne
Lørdag, den 23. februar 2019 kl. 14
I Aulasalen på Rask Mølle Skole.

Dagsorden:

1. Velkomst med sang. Hvor smiler fager den danske kyst………….

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Aflæggelse af regnskab v/kassereren.

5. Valg til bestyrelse – på valg er Karl Christiansen, Gunner Hansen og Bent Henriksen

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen – nuværende suppleant er Mikael Hansen

7. Valg af revisor – på valg er Peter Lange

8. Valg af revisorsuppleant – nuværende er Kaj Daugaard Hansen

9. Eventuelt

Bestyrelsen