Hvirring Sogns Lokalhistorisk Forening

Afholder generalforsamling

Ifølge vedtægterne

Tirsdag, den 8. februar 2022 kl. 19

I Aulasalen, Rask Mølle Skole

Efter kaffen vil Bent Jensen fortælle om

sit virke som lærer og om Skagerakforliset

Corona restriktioner efter gældende regler